เกี่ยวกับเรา

หจก วรวุฒิ แมชชินเนอรี

เป็นผู้ดำเนินธุรกิจระบบขนถ่ายและลำเลียงที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยมีความยินดีที่จะนำเสนอ ระบบเครนไฟฟ้า(Overhead Crane) ที่ประกอบด้วย รอกโซ่ไฟฟ้า(Electric Chain Hoist), รอกสลิงไฟฟ้า(Wire Rope Hoist), ลิฟท์บรรทุก(Matarials Lift) และลิฟท์ขนส่ง(Goods Lift)  ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์ขนสินค้า และ  ลิฟท์  ทุกชนิดด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ตามมาตราฐาน DIN standard และ JIS standard นอกจากนี้ทางเรายังจำหน่าย รอกไฟฟ้า รอกโซ่ไฟฟ้า(Electric Chain Hoist), รอกสลิงไฟฟ้า(Wire Rope Hoist), รอกลม(Air Hoist) รวมถึงรอกไฟฟ้าทุกชนิดจากเอเชียและยุโรปที่ใช้กับงาน เครนไฟฟ้า ลิฟท์ขนส่ง และ ลิฟท์บรรทุก ทั้งนีรวมถึง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครน สายไฟกลม(VCT cable), สายไฟแบน(Flat cable), รีโมท คอนโทรล(Remote control), สาย High Troreel, สาย PVC Enclosed และอุปกรณ์ไฟฟ้าเครนทุกชนิด ลูกล้อเครน(Crane Wheel), ชุดขับสะพานเครน(End Carriage), มอเตอร์เครนไฟฟ้า(Gear Motor) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกทุกชนิด(Lifting Equipment)

ทางห้างหุ้นส่วน วรวุฒิ แมชชินเนอรี่ จำกัด หวังว่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตในธุรกิจ ของท่านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

TEL. 02-720-4190
FAX: 02-720-4192
24hr Hotline: 081-1222-144
EMAIL: thaicrane@hotmail.com