เครนไฟฟ้า-รอกไฟฟ้า.com

เมนู

Electric​ hoist​, Overhead​ crane

รอกไฟฟ้า เครนไฟฟ้า หจก. วรวุฒิ แมชชินเนอรี่ ผู้ให้บริการ ระบบขนถ่ายและลำเลียง ระบบ เครนไฟฟ้า ที่ประกอบด้วย รอกไฟฟ้า รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ลิฟท์บรรทุกและลิฟท์ขนส่ง ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุกสินค้า ลิฟท์ขนสินค้า ลิฟท์ ทุกชนิด รวมถึง ลวดสลิง สลิงผ้าใบ และ อุปกรณ์การยก ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน เข้าเลือชมสินค้า บนเว็บไซต์ และท่านสามารถสั่ง ผ่านทางเว็บไซต์ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ เรายินดีบริการ 

“เรามี รอกไฟฟ้า ลวดสลิง จากยุโรป และ รอกไฟฟ้าจากเอเชีย รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า แบบธรรมดารวมถึง รอกโซ่ไฟฟ้า และ รอกสลิงไฟฟ้า แบบพิเศษ คือ    รอกไฟฟ้า 1 speed รอกไฟฟ้า 2 speed สนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ และเครนไฟฟ้า ที่ใช้ร่วมกับ รอกไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า และ รอกโซ่ไฟฟ้า “

สินค้าและบริการ

MITSUBiSHI​ WIRE​ ROPE HOIST

Misia wire​ rope​ hoist

BLACK​ BEAR​ WIRE​ROPE​ HOIST

Misia​ electric chain hoist

Black​ bear​ electric​ chain​ hoist

Double​ girder​ overhead​ crane

Singer girder​ overhead​ crane

Singer​ girder​ Special​ overhead​ crane

KBK

Matarials lift

Good​s​ lift

Good​s​ lift

Material​s​ lifting equipments

Wire​ rope

Pipe​ and​ piping​equipments